AMASTRiS AHSAP HEDiYELiK
"1968'den beri engin tecrübemizle hizmetinizdeyiz."
 

       Tarihte bilinen ilk adıyla Sesamos sitesinin kurucuları konusunda kesin bir bilgi olmasa da şu bir gerçektir ki Batı Karadeniz kıyılarında Heraklia (Ereğli), Tiiu (Filyos), Partenia(Bartın), Kromna(tekkeönü) ve Kiyros (Gideros) ile birlikte en eski yerleşim noktalarından biridir. Tarihi kaynaklar bu sahil kentinin kurucuları arasında Gasgasları, Hititleri ya da her ikisini de bu bölgeden uzaklaştıran İskitlerin bir kolu olan Amazonları göstermektedir. Öte yandan M.Ö. 13. yüzyılda bölgede görülen Fenikelilerin Sesame (Sesamos) adıyla ilk yerleşimi kurdukları da kuvvetli bir iddiadır. M.Ö. 10. yüzyıla kadar bölgede egemen olan Fenikelilerin diğer kolonilerle birlikte canlı bir ticaret hayatının oluşumuna katkıları yanında imar faaliyetleri ile de Sesame’yi bir çekim merkezi haline getirdikleri görülmektedir. Bu dönemde Akdenizli tüccarlar önderliğinde yoğun bir kültür alış-verişi yaşandığı, Sesamos’un tüm Karadeniz’in en uğrak limanlarından biri olduğu görülmektedir. M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren bölgede güçlerini kaybeden Fenikelilerin yerini bir yüzyıl kadar sonra bu kez Ege’den gelen İyon tüccarlar alacaklardır. Fenike dilinde Sesame’nin ne anlama geldiği bilinmese de şehir daha uzun yıllar bu adla anılacaktır...

İlkçağda Amasra...
www.amasraahsap.com / Amastrisahsap.com 2010 ©